BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"important role" — Słownik kolokacji angielskich

important role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna rola
  1. important przymiotnik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually, she has a pretty important role in her society.

powered by  eTutor logo