BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"important role" — Słownik kolokacji angielskich

important role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna rola
  1. important przymiotnik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually, she has a pretty important role in her society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo