BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"important thing" — Słownik kolokacji angielskich

important thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna rzecz
  1. important przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most important thing is, we must get these people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo