"stark choice" — Słownik kolokacji angielskich

stark choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
  1. stark przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Few political contests have given voters as stark and intriguing a choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo