"better choice" — Słownik kolokacji angielskich

better choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy wybór
  1. better przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We want to help people make better choices on the move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo