ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"better job" — Słownik kolokacji angielskich

better job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsza praca
  1. better przymiotnik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And would she really give anything to be doing a better job?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo