"better place" — Słownik kolokacji angielskich

better place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsze miejsce
  1. better przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has already made the world a better place in her short time here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo