"better" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "better" po angielsku

better , *****

przymiotnik
 1. lepszy
  My new car is much better than the old one. (Mój nowy samochód jest znacznie lepszy od starego.)
  No, thanks - I've got better use for my money. (Nie, dziękuję - mam lepszy użytek dla moich pieniędzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. lepiej
  I know him better than you do. (Znam go lepiej niż ty.)
  I know you will do it better than me. (Wiem, że zrobisz to lepiej ode mnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przewyższać (kogoś)
  I better him in almost every aspect. (Przewyższam go w prawie każdym aspekcie.)
  Don't worry, you better her in looks. (Nie martw się, przewyższasz ją w wyglądzie.)
 2. ulepszać, poprawiać
  We can better the world with our actions. (Możemy ulepszyć nasz świat naszymi działaniami.)
  You bettered my life. (Ulepszyłeś moje życie.)

bettor
better ,

rzeczownik
 1. obstawiający, gracz

good ***** , także: gude ScoE dialekt

obrazek do "good" po polsku More "Thumbs Up"! Finally, have your good deed
przymiotnik
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobry
  I've got good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
  It was too good to be true. (To było zbyt dobre, żeby było prawdziwe.)
  That was a really good price. (To była naprawdę dobra cena.)
  That's a good idea. (To dobry pomysł.)
  He needs somebody good. (On potrzebuje kogoś dobrego.)
  I'm going to wait for somebody good. (Będę czekał na kogoś dobrego.)
  przeciwieństwa: bad, ill
 2. dobry, mający umiejętności
  He is good at chemistry. (On jest dobry z chemii.)
  She is a good driver. (Ona jest dobrym kierowcą.)
  I can sing better than her. (Potrafię śpiewać lepiej niż ona.)
 3. przyjemny
  I have some good music here. (Mam tu trochę przyjemnej muzyki.)
  We had a good conversation. (Odbyliśmy przyjemną rozmowę.)
 4. udany, poprawny
  Your essay is good. (Twoje wypracowanie jest poprawne.)
  Have a good day! (Udanego dnia!)
 5. stosowny, odpowiedni
  Her behaviour was good. (Jej zachowanie było odpowiednie.)
  He needs to wear good shoes to get into the club. (On musi ubrać stosowne buty, żeby wejść do klubu.)
 6. użyteczny, pomocny
  These books might be good for your homework. (Te książki mogą być pomocne w twojej pracy domowej.)
  He gave me some good advice. (On dał mi użyteczną radę.)
 7. poprawnie się zachowujący, grzeczny
  He has always been a good boy. (On zawsze był grzecznym chłopcem.)
  She is such a good girl. (Ona jest taką grzeczną dziewczynką.)
  link synonim: well-behaved
  przeciwieństwo: bad
 8. utrzymujący coś w dobrym stanie
  Salt keeps meat good. (Sól utrzymuje mięso w dobrym stanie.)
  She has been in a good financial situation for years. (Ona jest od lat w dobrej sytuacji finansowej.)
 9. zdrowy (fizycznie)
  They are in good shape. (Oni są w dobrej formie.)
  It is good to be active. (Bycie aktywnym jest zdrowe.)
 10. mocny, zdrowy
  It's a good competition. (To jest zdrowa rywalizacja.)
  This company is not as good as before. (Ta firma nie jest aż tak mocna jak wcześniej.)
 11. uprzejmy, miły
  Be good and bring me a glass of water. (Bądź tak uprzejmy i przynieś mi szklankę wody.)
  He was very good for me. (On był dla mnie bardzo miły.)
 12. moralny, dobry
  His acts are good. (Jego uczynki są dobre.)
  It is a good example for children. (To jest dobry przykład dla dzieci.)
  przeciwieństwo: bad
 13. duży, spory
  There is a good chance that it will be sunny tomorrow. (Są spore szanse na to, że jutro będzie słonecznie.)
  I spent a good hour on that exercise. (Poświęciłem dobrą godzinę na to ćwiczenie.)
 14. odpowiedni (o cenie)
  He offered me a good price. (On zaproponował mi odpowiednią cenę.)
  Do you think the price of this car is good? (Czy myślisz, że cena tego samochodu jest odpowiednia?)
  zobacz także: decent
 15. porządny
  My jacket is made of good material. (Moja kurtka jest zrobiona z porządnego materiału.)
  They bought good sports equipment. (Oni kupili porządny sprzęt sportowy.)
rzeczownik
 1. sens, użyteczność
  What's the good of building a sand castle if it will be destroyed anyway? (Jaki jest sens budowania zamku z piasku, jeśli i tak zostanie zniszczony?)
  He didn't see good of his whole life. (On nie widział sensu całego swego życia.)
 2. dobro (dobre zachowania, dobre uczynki) [niepoliczalny]
  Can you tell me the difference between good and evil? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między dobrem a złem?)
  Do it for your own good. (Zrób to dla swojego własnego dobra.)
  przeciwieństwo: bad
 3. dobro, towar
przysłówek
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobrze  AmE potocznie
  He sings really good! (On śpiewa naprawdę dobrze!)
  Do it good and I'll pay you. (Zrób to dobrze, a ci zapłacę.)
obrazek do "well" po polsku obrazek do "well" po polsku
przysłówek
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobrze
  We didn't do too well, did we? (Nie za dobrze nam poszło, prawda?)
  I know him far too well. (Znam go aż za dobrze.)
  Goodnight and sleep well. (Dobranoc i śpij dobrze.)
 2. dokładnie (np. wyprać, wymieszać)
  Mix the ingredients well in the bowl. (Wymieszaj dokładnie składniki w misce.)
 3. dużo, do dużego stopnia
 4. bardzo  BrE potocznie
rzeczownik
 1. studnia [policzalny]
  The last well in the village dried up last summer. (Ostatnia studnia we wsi wyschła zeszłego lata.)
  He fell into a well and drowned. (On wpadł do studni i się utopił.)
  Let's cover the well so that no one falls in. (Przykryjmy studnię, aby nikt do niej nie wpadł.)
 2. szyb naftowy [policzalny]
 3. szyb, szacht (pionowy kanał wewnątrz budynku np. dźwigowy, wentylacyjny, techniczny)
wykrzyknik
 1. więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi)
  Well, you should start working! (Zatem powinieneś zacząć pracować!)
  Well, my topic for today is the life of ants. (Więc, moim tematem na dziś jest życie mrówek.)
 2. używane jako pauza
  I wanted to tell you something... Well... I love you. (Chciałem ci coś powiedzieć... Kocham cię.)
  We need to talk. Well... you're fired. (Musimy porozmawiać... jesteś zwolniony.)
 3. używane do okazania złości lub dezaprobaty
  Well look who finally showed up! (Spójrzmy kto nareszcie się pojawił!)
  Well now I don't need your help anymore! (Teraz już nie potrzebuję twojej pomocy!)
 4. używane jako ostateczna uwaga
  I told you it was going to happen. Oh, well! (Mówiłem ci, że to się stanie!)
 5. no cóż, cóż (używane jako wyraz niepewności)
  Well, I'm not sure if you're right. (No cóż, nie jestem pewny, czy masz rację.)
  Well, I have tasted better cakes in my life. (No cóż, próbowałem w życiu lepszych ciast.)
 6. no cóż, cóż (używane jako lekka zmiana sensu poprzedniej wypowiedzi)
  Well, at least we are healthy. (No cóż, przynajmniej jesteśmy zdrowi.)
 7. no i (używane do kontynuowania opowieści)
  I saw him in the forest. Well, that's when I realized that he was the killer. (Zobaczyłem go w lesie. No i wtedy uświadomiłem sobie, że to on jest zabójcą.)
 8. otóż
  You wanted to know where she works. Well, she's a teacher. (Chciałeś wiedzieć, gdzie ona pracuje. Otóż jest nauczycielką.)
przymiotnik
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. zdrowy
  I was ill before but now I am well. (Byłem wcześniej chory, ale teraz jestem zdrowy.)
  I heard your brother had an accident last month. Is he well now? (Słyszałem, że twój brat miał wypadek w zeszłym miesiącu. Jest już zdrowy?)
  I'm well and I can finally go to school. (Jestem zdrowa i mogę w końcu iść do szkoły.)
  Well w podanym znaczeniu zwykle nie występuje przed rzeczownikiem.
  przeciwieństwo: ill
rzeczownik
 1. lepszy (zwłaszcza w kwestii pozycji społecznej)
  I'm trying really hard to be the better man. (Staram się bardzo mocno, żeby być lepszym człowiekiem.)
czasownik
 1. poczuć się lepiej
  I hope you'll get better soon. (Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej.)
 2. polepszyć się, stawać się lepszym
  Our financial situation got better. (Nasza finansowa sytuacja polepszyła się.)
  You got better at dancing. (Stałaś się lepsza w tańcu.)
idiom
 1. poprawiać swoją pozycję społeczną, stawać się lepszym

Powiązane zwroty — "better"

czasownik
przymiotnik
idiom
inne
rzeczownik
bettering = ulepszanie, poprawianie +1 znaczenie
inne
kolokacje