Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"well" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well" po angielsku

well , *****

obrazek do "well" po polsku obrazek do "well" po polsku
przysłówek
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobrze
  We didn't do too well, did we? (Nie za dobrze nam poszło, prawda?)
  I know him far too well. (Znam go aż za dobrze.)
  Goodnight and sleep well. (Dobranoc i śpij dobrze.)
 2. dokładnie (np. wyprać, wymieszać)
  Mix the ingredients well in the bowl. (Wymieszaj dokładnie składniki w misce.)
 3. dużo, do dużego stopnia
 4. bardzo  BrE potocznie
rzeczownik
 1. studnia [policzalny]
  The last well in the village dried up last summer. (Ostatnia studnia we wsi wyschła zeszłego lata.)
  He fell into a well and drowned. (On wpadł do studni i się utopił.)
  Let's cover the well so that no one falls in. (Przykryjmy studnię, aby nikt do niej nie wpadł.)
 2. szyb naftowy [policzalny]
 3. szyb, szacht (pionowy kanał wewnątrz budynku np. dźwigowy, wentylacyjny, techniczny)
wykrzyknik
 1. więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi)
  Well, you should start working! (Zatem powinieneś zacząć pracować!)
  Well, my topic for today is the life of ants. (Więc, moim tematem na dziś jest życie mrówek.)
 2. używane jako pauza
  I wanted to tell you something... Well... I love you. (Chciałem ci coś powiedzieć... Kocham cię.)
  We need to talk. Well... you're fired. (Musimy porozmawiać... jesteś zwolniony.)
 3. używane do okazania złości lub dezaprobaty
  Well look who finally showed up! (Spójrzmy kto nareszcie się pojawił!)
  Well now I don't need your help anymore! (Teraz już nie potrzebuję twojej pomocy!)
 4. używane jako ostateczna uwaga
  I told you it was going to happen. Oh, well! (Mówiłem ci, że to się stanie!)
 5. no cóż, cóż (używane jako wyraz niepewności)
  Well, I'm not sure if you're right. (No cóż, nie jestem pewny, czy masz rację.)
  Well, I have tasted better cakes in my life. (No cóż, próbowałem w życiu lepszych ciast.)
 6. no cóż, cóż (używane jako lekka zmiana sensu poprzedniej wypowiedzi)
  Well, at least we are healthy. (No cóż, przynajmniej jesteśmy zdrowi.)
 7. no i (używane do kontynuowania opowieści)
  I saw him in the forest. Well, that's when I realized that he was the killer. (Zobaczyłem go w lesie. No i wtedy uświadomiłem sobie, że to on jest zabójcą.)
 8. otóż
  You wanted to know where she works. Well, she's a teacher. (Chciałeś wiedzieć, gdzie ona pracuje. Otóż jest nauczycielką.)
przymiotnik
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. zdrowy
  I was ill before but now I am well. (Byłem wcześniej chory, ale teraz jestem zdrowy.)
  I heard your brother had an accident last month. Is he well now? (Słyszałem, że twój brat miał wypadek w zeszłym miesiącu. Jest już zdrowy?)
  I'm well and I can finally go to school. (Jestem zdrowa i mogę w końcu iść do szkoły.)
  Well w podanym znaczeniu zwykle nie występuje przed rzeczownikiem.
  przeciwieństwo: ill

well ,
oh well

wykrzyknik
 1. no dobrze (używane jako akceptacja sytuacji)
 2. no nic, no trudno, no cóż
  link synonim: welp

well , *****
well up

czasownik
 1. zbierać się (np. łzy w oczach) termin literacki
  Tears welled up in my eyes. (Łzy zebrały mi się w oczach.)
  After he offended Sally, her eyes welled up with tears. (Po tym jak on obraził Sally, w jej oczach zebrały się łzy.)
 2. wzbierać (np. złość, furia) termin literacki
  A feeling of disgust welled up inside Tom. (Uczucie obrzydzenia wezbrało w Tomie.)
  Anger welled up in Jon and he hit his friend. (Złość wezbrała w Jonie i uderzył swojego kolegę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. i jak? (używane w pytaniach)
  Well? How do I look? (I jak? Jak wyglądam?)
  Well? How's the work going? (I jak? Jak idzie praca?)
spójnik
 1. również
  I'm not only going to Rome, but to Venice as well. (Jadę nie tylko do Rzymu, ale również do Wenecji.)
  I work full time and I go to school as well. (Pracuję na pełny etat i chodzę również do szkoły.)
  Can I come as well? (Czy ja również mogę przyjść?)
  link synonimy: also, too
 2. tudzież

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. wrócić do zdrowia, wyzdrowieć
  He's in hospital but he'll get well. (On jest w szpitalu, ale wyzdrowieje.)
  Our father was seriously ill but he got well. (Nasz ojciec był poważnie chory, ale wrócił do zdrowia.)

Powiązane zwroty — "well"

inne
may well , might well , could well = może (np. wydarzyć się, być prawdą)
very well = zgoda, dobrze +1 znaczenie
well now język mówiony = no to teraz; no więc teraz; no więc; no cóż; cóż; no dobrze; no dobra (używane przy wyrażaniu opinii lub przy proszeniu o odpowiedź na pytanie)
przysłówek
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
spójnik
wykrzyknik
well, well, well = proszę, proszę, coś takiego, no, no, no (używane do wyrażenia zaskoczenia)
inne
well, I never , well, I never did = a to ci dopiero, coś takiego (zwrot używany, aby wyrazić zdziwienie lub oburzenie)
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo