"better understand" — Słownik kolokacji angielskich

better understand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepiej zrozum
  1. understand czasownik + better przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He actually went through the training to better understand the job.

powered by  eTutor logo