Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"stosowny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stosowny" po polsku

stosowny

przymiotnik
 1. appropriate ***
  • odpowiedni, stosowny, właściwy
   I didn't really think that'd be appropriate, though. (Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne.)
   Your behaviour wasn't appropriate for the situation. (Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.)
   That film is not appropriate for children. (Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.)
   link synonimy: proper, fitting, fit
   przeciwieństwo: inappropriate
 2. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
 3. proper ***
  • odpowiedni, stosowny
   Using proper language is important. (Używanie odpowiedniego języka jest ważne.)
 4. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • stosowny, odpowiedni
   Her behaviour was good. (Jej zachowanie było odpowiednie.)
   He needs to wear good shoes to get into the club. (On musi ubrać stosowne buty, żeby wejść do klubu.)
 5. due ***
  • należyty, stosowny
   We'll get there in due time. (Dostaniemy się tam w odpowiednim czasie.)
   I have to wear due attire. (Muszę założyć stosowny strój.)
   link synonim: fitting
 6. applicable * , appliable
 7. fitting
  • pasujący, stosowny
   She wore a fitting blouse. (Ona ubrała pasującą bluzkę.)
   My mood was fitting to the occasion. (Mój nastrój był stosowny do okazji.)
   link synonimy: suitable, appropriate, apt, due
   przeciwieństwo: improper
 8. congruent
 9. advisable
 10. expedient
 11. becoming
 12. decorous
 13. apposite
 14. beseeming  
 15. apropos
 16. idoneous
 17. befitting
 18. congruous
 19. seasonable
 20. meet *****   dawne użycie
  I want you to wear more meet dresses. (Chcę, abyś ubierała bardziej stosowne sukienki.)
  You didn't impress us with your meet manners. (Nie zrobiły na nas wrażenie twoje stosowne maniery.)

Powiązane zwroty — "stosowny"

przysłówek
stosownie = correctly +11 znaczeń
czasownik
inne
rzeczownik