Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"fitting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fitting" po angielsku

fitting

rzeczownik
 1. umeblowanie, wyposażenie domu (np. piecyki, grzejniki) British English [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  I've had hard time to find a matching fitting for my house. (Miałam dużo problemów ze znalezieniem pasującego umeblowania do mojego domu.)
 2. armatura [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  The fitting could be more colourful. (Armatura mogłaby być bardziej kolorowa.)
 3. przymiarka (u krawca) [COUNTABLE]
  I'm appointed for fitting with my tailor today. (Jestem dzisiaj umówiony na przymiarkę z moim krawcem.)
 4. łącznik, połączenie, złącze
  You need to fix the fitting for the electricity to come back on. (Musisz naprawić to złącze, żeby wrócił prąd.)
 5. okucie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pasujący, stosowny
  She wore a fitting blouse. (Ona ubrała pasującą bluzkę.)
  My mood was fitting to the occasion. (Mój nastrój był stosowny do okazji.)
  link synonimy: suitable, appropriate, apt, due
  przeciwieństwo: improper

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "fit" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense (American English)  fit, past participle (American English)  fit
 1. pasować, być dobrego rozmiaru (być odpowiedniego rozmiaru i kształtu, np. o ubraniu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The trousers don't fit me. (Spodnie na mnie nie pasują.)
  This shirt is too small for you but it'll fit your younger brother. (Ta koszula jest na ciebie za mała, ale będzie pasować na twojego młodszego brata.)
  important nie mylić z: suit
 2. mieścić się (w czymś), pasować (do czegoś) [INTRANSITIVE]
  I need to buy a new laptop, the old one doesn't fit in my bag. (Potrzebuję kupić nowego laptopa, ten stary nie mieści się do mojej torby.)
  Will this phone fit in your hand? It seems so big. (Czy ten telefon zmieści się w twojej dłoni? Wydaje się taki duży.)
  W tym znaczeniu "fit" występuje z przyimkiem.
 3. montować, mocować, instalować [TRANSITIVE]
  Last summer we fitted air conditioning to our home. (Zeszłego lata zamontowaliśmy klimatyzację w naszym domu.)
 4. pasować, dopasowywać, dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The palms of our hands fit together perfectly. (Nasze dłonie idealnie pasują do siebie.)
  The scientists have since tried to fit together the pieces of the puzzle. (Naukowcy od tego momentu próbują dopasować elementy układanki.)
 5. zgadzać się, pasować (z czymś, np. z opisem) [TRANSITIVE]
  None of the suspects fit the description. (Żaden z podejrzanych nie pasował do rysopisu.)
 6. dostawać ataku, mieć napad (np. padaczki) British English [INTRANSITIVE]
  When the lights went out, she started fitting. (Kiedy światła zgasły, ona dostała ataku.)
 7. być odpowiednim, być adekwatnym (do czegoś, np. kara za przewinienie) [TRANSITIVE]
  The punishment should always fit the crime. (Kara zawsze powinna być odpowiednia do zbrodni.)
 8. przygotowywać (kogoś do czegoś) [TRANSITIVE]
  The history teacher is fitting our best students for the upcoming competition. (Nauczyciel historii przygotowuje naszych najlepszych uczniów do nadchodzących zawodów.)
 9. dostosowywać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We fitted the bathroom to her needs. (Dostosowaliśmy łazienkę do jej potrzeb.)
  If you fit the group, nothing bad will happen. (Jeżeli dostosujesz się do grupy, nic złego się nie stanie.)
 10. obudowywać (np. kuchnię) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We fitted our kitchen. (My obudowaliśmy naszą kuchnię.)
  I had my fridge fitted so that it matches the rest of the kitchen. (Obudowałam lodówkę, aby pasowała do reszty kuchni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. w dobrej formie, wysportowany
  He's very fit. (On jest bardzo wysportowany.)
  Running every day helps you keep fit. (Codzienne bieganie pomaga utrzymać się w dobrej formie.)
  I'm not as fit as I ought to be. (Nie jestem tak wysportowany jak powinienem być.)
  link synonim: athletic
  zobacz także: healthy, strong
 2. odpowiedni, godny, właściwy (np. temat rozmowy)
  This dress is fit for a woman your age. (Ta sukienka jest odpowiednia dla kobiety w twoim wieku.)
  No one interposed a fit comment. (Nikt nie wtrącił odpowiedniego komentarza.)
  Who decides which questions are fit to publish? (Kto decyduje które pytania są godne bycia opublikowanym?)
  link synonimy: suitable, apt
  zobacz także: corresponding, ready
 3. w stanie, zdolny, nadający się (do czegoś)
  She isn't fit to return to work yet. (Ona nie jest jeszcze w stanie wrócić do pracy.)
  I am ready to support a candidate who is fit for office. (Jestem przygotowany wspierać kandydata nadającego się na to stanowisko.)
 4. gotowy informal
  Are you fit, mate? (Jesteś gotowy, stary?)
 5. gotowy, gotów (np. wybuchnąć z podekscytowania) informal
  He's so excited about her promotion he's fit to burst. (On jest tak podekscytowany swoim awansem, że jest gotów wybuchnąć.)
 6. przystojny, atrakcyjny, seksowny British English informal
  I met this fit babe yesterday. (Poznałem taką seksowną babeczkę wczoraj.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. atak, napad (np. padaczki) [COUNTABLE]
  His fit of epilepsy scared us. (Jego atak padaczki wystraszył nas.)
 2. napad (złości, śmiechu) [COUNTABLE]
  She hit me in a fit of anger. (Ona uderzyła mnie w napadzie złości.)
  She couldn't help her fit of laughter. (Ona nie mogła powstrzymać swojego napadu śmiechu.)
  She had a fit of cough during the lecture. (Ona miała napad kaszlu podczas wykładu.)
 3. dopasowanie, pasowanie (gdy coś jest dobrego rozmiaru) [SINGULAR]
  This dress is a tight fit. (Ta sukienka jest ciasna.)
  These shoes are an excellent fit. (Te buty pasują po prostu doskonale.)
  This skirt is a good fit. (Ta spódnica dobrze leży.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fitting"

przysłówek
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo