PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"gotowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gotowy" po polsku

gotowy

obrazek do "ready" po polsku Get Ready: The First MLP ETF
przymiotnik
 1. ready ****  
  Are you ready? (Czy jesteś gotowy?)
  I'm ready to go! (Jestem gotowa do wyjścia!)
  We're ready. (Jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: mature, set
 2. willing ***
  • chętny, ochoczy, skwapliwy, gotowy (zrobić coś)
   He was willing to move out, but he didn't know where to. (On był bardzo chętny, żeby się wyprowadzić, ale nie wiedział dokąd.)
   I'm willing to help you if you want that. (Jestem chętny ci pomóc, jeśli tego chcesz.)
   przeciwieństwo: unwilling
 3. complete ****
  • gotowy, skończony, ukończony
   Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
   The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
   Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
   link synonim: finished
   przeciwieństwo: incomplete
 4. prepared *
 5. finished *
 6. all set
 7. fit ****
  • gotowy potocznie
   Are you fit, mate? (Jesteś gotowy, stary?)
  • gotowy, gotów (np. wybuchnąć z podekscytowania) potocznie
   He's so excited about her promotion he's fit to burst. (On jest tak podekscytowany swoim awansem, że jest gotów wybuchnąć.)
 8. disposed
 9. poised
  • gotowy, gotów, przygotowany
   The troops were poised to strike. (Oddziały były gotowe, by zaatakować.)
 10. prepackaged
 11. set *****   potocznie
  Everything is set so we can start our performance. (Wszystko jest gotowe, więc możemy zaczynać nasze przedstawienie.)
  I think we are set. (Myślę, że jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: ready
 12. made-up
  • gotowy (np. część garderoby)
 13. off-the-peg BrE , off-the-rack AmE , off-the-hook AusE
 14. cut and dried
 15. ready-to-serve
 16. freck BrE dialekt
 17. reach-me-down
 18. prest   dawne użycie
 1. ready and waiting
 1. on the alert

"gotowy" — Słownik kolokacji angielskich

off the rack kolokacja
 1. off przyimek + rack rzeczownik = gotowy, w gotowych rozmiarach (o odzieży)
  Luźna kolokacja

  I don't know anybody who doesn't get their clothes off the rack.

  Podobne kolokacje: