ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"gotowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gotowy" po polsku

gotowy

Get Ready: The First MLP ETF
przymiotnik
 1. ready ****  
  Are you ready? (Czy jesteś gotowy?)
  I'm ready to go! (Jestem gotowa do wyjścia!)
  We're ready. (Jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: mature, set
 2. complete ****
  • gotowy, skończony, ukończony
   Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
   The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
   Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
   link synonim: finished
   przeciwieństwo: incomplete
 3. prepared *
 4. finished *
 5. all set
 6. fit ****
  • gotowy informal
   Are you fit, mate? (Jesteś gotowy, stary?)
  • gotowy, gotów (np. wybuchnąć z podekscytowania) informal
   He's so excited about her promotion he's fit to burst. (On jest tak podekscytowany swoim awansem, że jest gotów wybuchnąć.)
 7. disposed
 8. prepackaged
 9. poised
 10. set *****   informal
  Everything is set so we can start our performance. (Wszystko jest gotowe, więc możemy zaczynać nasze przedstawienie.)
  I think we are set. (Myślę, że jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: ready
 11. made-up
  • gotowy (np. część garderoby)
 12. cut and dried
 13. wiling  
 14. ready-to-serve
 15. off-the-peg British English , off the rack American English
 16. reach-me-down
 17. prest   old use
 1. ready and waiting

Powiązane zwroty — "gotowy"

czasownik
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
gotować = cook +5 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik
idiom
inne
przysłówek

"gotowy" — Słownik kolokacji angielskich

off the rack kolokacja
 1. off przyimek + rack rzeczownik = gotowy, w gotowych rozmiarach (o odzieży)
  Luźna kolokacja

  I don't know anybody who doesn't get their clothes off the rack.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo