"gotowość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gotowość" po polsku

gotowość

rzeczownik
 1. willingness **
  • gotowość (do zrobienia czegoś) [niepoliczalny]
   I should also like to extend my thanks to the Commission for its willingness to cooperate. (Chcę także podziękować Komisji za jej gotowość do współpracy.)
 2. readiness *
  • gotowość (do użytku), przygotowanie (do użycia)
   Our goods are delivered with full usage readiness. (Nasze towary są dostarczane z pełną gotowością do użytku.)
 3. alert **
  • czujność, pogotowie, gotowość
   All emergency services are on full alert. (Wszystkie służby ratownicze są w pełnej gotowości.)
 4. preparedness
 5. alertness

powered by  eTutor logo