"w gotowych rozmiarach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w gotowych rozmiarach" po polsku — Słownik angielsko-polski

w gotowych rozmiarach

przymiotnik
  1. off-the-peg British English , off the rack American English

"w gotowych rozmiarach" — Słownik kolokacji angielskich

off the rack kolokacja
  1. off przyimek + rack rzeczownik = gotowy, w gotowych rozmiarach (o odzieży)
    Luźna kolokacja

    I don't know anybody who doesn't get their clothes off the rack.

    Podobne kolokacje: