"ustalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustalony" po polsku

ustalony

przymiotnik
 1. given **
  • dany, ustalony
   What have you been doing at the given moment? (Co robiłeś w danym momencie?)
   Is the date of the wedding given? (Czy data ślubu jest ustalona?)
 2. stated
 3. vested
 4. settled
 5. set *****  
  We will meet on the set time. (Spotkamy się o ustalonym czasie.)
  Have we got a set date? (Czy my mamy ustalony termin?)
 6. cut and dried
  • gotowy, ustalony (np. decyzja, plan)
 7. ascertained
 8. hard-coded   termin techniczny
rzeczownik
 1. established order
przysłówek
 1. prearranged
czasownik
 1. determine ****
  • ustalać, określać (np. fakty, przyczyny) [przechodni]
   We haven't determined this yet. (Jeszcze tego nie ustaliliśmy.)
   The lie-detector test will determine if he's telling the truth. (Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.)
   We are unable to determine his position. (Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.)
   link synonim: figure out
   zobacz także: establish
 2. settle ***
  • ustalać, decydować [przechodni]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 3. fix ***
  • ustalać (np. cenę) [przechodni]
   Let's fix the price of the car, how much do you offer? (Ustalmy cenę samochodu, ile proponujesz?)
   I fixed the price and he accepted it. (Ja ustaliłem cenę, a on się na nią zgodził.)
 4. place *****
  • ustalać (np. kolejność) [przechodni]
   The order is placed already, we cannot change it. (Kolejność jest już ustalona, nie możemy jej zmieniać.)
   How are we going to place the order of the competitors? (Jak ustalimy kolejność zawodników?)
 5. establish ****
  • ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [przechodni]
   The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
   I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
   link synonim: determine
 6. steady **
  • stabilizować, ustalać
   You should steady your schedule. (Powinieneś ustalić swój grafik.)
   Let's meet and steady our plans for the holidays. (Spotkajmy się i ustabilizujmy nasze plany na wakacje.)
 7. pitch ***
  • ustalać (np. poziom, cenę) [przechodni]
   This gas station pitches the gas prices in our town. (Ta stacja benzynowa ustala ceny benzyny w naszym mieście.)
   Have you pitched the price of this used bike? (Czy ustaliłeś już cenę tego używanego roweru?)
 8. peg *
 9. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [przechodni]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
 10. ascertain ,
 11. codify
phrasal verb
 1. figure out ***

"ustalony" — Słownik kolokacji angielskich

established order kolokacja
 1. established przymiotnik + order rzeczownik = ustalony, utrwalony porządek
  Silna kolokacja

  By 1650, they were no longer a serious threat to the established order.