TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ustalanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustalanie" po polsku

ustalanie

rzeczownik
 1. settling
 2. establishing
 3. determining
  • ustalanie (np. faktów, przyczyn)
 4. pegging
  • ustalanie (np. ceny)
 5. assessing  
czasownik
 1. determine ****
  • ustalać, określać (np. fakty, przyczyny) [przechodni]
   We haven't determined this yet. (Jeszcze tego nie ustaliliśmy.)
   The lie-detector test will determine if he's telling the truth. (Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.)
   We are unable to determine his position. (Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.)
   link synonim: figure out
   zobacz także: establish
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [przechodni]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 2. settle ***
  • ustalać, decydować [przechodni]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 3. fix ***
  • ustalać (np. cenę) [przechodni]
   Let's fix the price of the car, how much do you offer? (Ustalmy cenę samochodu, ile proponujesz?)
   I fixed the price and he accepted it. (Ja ustaliłem cenę, a on się na nią zgodził.)
  • wyznaczać, ustalać (czas, datę, miejsce) [przechodni]
   We have to fix the date of our next meeting. (Musimy ustalić datę naszego następnego spotkania.)
   Did they fix the place of our party? (Czy oni ustalili miejsce naszej imprezy?)
 4. place *****
  • ustalać (np. kolejność) [przechodni]
   The order is placed already, we cannot change it. (Kolejność jest już ustalona, nie możemy jej zmieniać.)
   How are we going to place the order of the competitors? (Jak ustalimy kolejność zawodników?)
 5. establish ****
  • ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [przechodni]
   The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
   I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
   link synonim: determine
 6. steady **
  • stabilizować, ustalać
   You should steady your schedule. (Powinieneś ustalić swój grafik.)
   Let's meet and steady our plans for the holidays. (Spotkajmy się i ustabilizujmy nasze plany na wakacje.)
 7. pitch ***
  • ustalać (np. poziom, cenę) [przechodni]
   This gas station pitches the gas prices in our town. (Ta stacja benzynowa ustala ceny benzyny w naszym mieście.)
   Have you pitched the price of this used bike? (Czy ustaliłeś już cenę tego używanego roweru?)
 8. peg *
 9. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [przechodni]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
 10. ascertain ,
 11. codify
phrasal verb
 1. figure out ***