"ustalanie celów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustalanie celów" po polsku

"ustalanie celów" — Słownik kolokacji angielskich

goal setting kolokacja
  1. goal rzeczownik + setting rzeczownik = ustalanie celów
    Zwykła kolokacja

    He has also opened a business about life skills and goal setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo