"establishing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "establishing" po angielsku

establishing

rzeczownik
 1. zakładanie, tworzenie, ustanowienie (np. biznesu, rządu, kontaktów)
 2. wprowadzanie, ugruntowywanie (zdobywanie akceptacji)
 3. ustalanie, dowodzenie (np. ojcostwa, niewinności)
czasownik
 1. zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
  My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
  If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
  I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
  The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
  link synonim: found
 2. ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę [TRANSITIVE]
  He established his position in the company. (On ugruntował swoją pozycję w firmie.)
  My work has been established in the fashion world. (Moja praca w świecie mody została ugruntowana.)
  He established himself as a competent lawyer. (On wyrobił sobie renomę jako kompetentny prawnik.)
 3. ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [TRANSITIVE]
  The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
  I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
  link synonim: determine

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "establishing"

czasownik
re-establish = przywracać (np. porządek), ponownie wprowadzać (pokój) +3 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo