"tworzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tworzenie" po polsku

tworzenie

rzeczownik
 1. creation ***
  • tworzenie, utworzenie [UNCOUNTABLE]
   The creation of modern Germany took place in 1990. (Utworzenie współczesnych Niemiec miało miejsce w 1990.)
   That book inspired the creation of our club. (Ta książka zainspirowała utworzenie naszego klubu.)
 2. making *
 3. formation **
 4. spawn *
 5. establishing
 6. creating
 7. preestablishing
 8. comprising
 9. constituting
czasownik
 1. create *****   [TRANSITIVE]
  Some candles and wine created a cosy atmosphere. (Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.)
  He worked hard, but he created a masterpiece. (On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.)
  Our task is to create a new, attractive brand. (Naszym zadaniem jest stworzyć nową, atrakcyjną markę.)
  I'll create something that will take your breath away. (Stworzę coś, co ci zaprze dech w piersiach.)
  We are working hard to create something special. (Ciężko pracujemy, by stworzyć coś wyjątkowego.)
  zobacz także: produce
 2. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 3. form ***** , forme old use
  • formować, zakładać, tworzyć [TRANSITIVE]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 4. generate ***
  • wytwarzać, tworzyć [TRANSITIVE]
   I generated a new computer game. (Stworzyłem nową grę komputerową.)
   Solar panels generate ecological power. (Panele słoneczne wytwarzają ekologiczną energię.)
   zobacz także: produce
 5. make *****   [TRANSITIVE]
  He made the music to this movie by himself. (On stworzył muzykę do tego filmu sam.)
  He makes costumes and props. (On tworzy kostiumy i rekwizyty.)
  She makes music for other artists. (Ona tworzy muzykę dla innych artystów.)
 6. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 7. produce *****
  • tworzyć, pisać [TRANSITIVE]
   I'm producing a letter to my husband. (Piszę list do mojego męża.)
   He's producing a tv show. (On tworzy program telewizyjny.)
 8. organize American English *** , organise British English
  • organizować, tworzyć (np. jakąś grupę) [TRANSITIVE]
   I organized a group of people wanting to visit Prague. (Utworzyłem grupę ludzi chcących zwiedzić Pragę.)
   I organized a dance club. (Zorganizowałem klub tańca.)
 9. forge **
 10. compose **   formal [TRANSITIVE]
  I composed a recipe for a new salad. (Stworzyłem przepis na nową sałatkę.)
 11. comprise **
  • tworzyć, składać się (na coś) [TRANSITIVE]
   What does it comprise of? (Co się na to składa?)
   The group is comprised of 20 soldiers and 10 police officers. (Grupę tworzy 20 żołnierzy i 10 oficerów policji.)
 12. constitute **
  • ustanawiać, tworzyć [TRANSITIVE]
   The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
   We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 13. conceive **
 14. frame ***
  • formułować, tworzyć formal
   The politicians framed the declaration based on neoliberalism. (Polityk sformułował deklarację w oparciu o neoliberalizm.)
   Can you frame a conclusion? (Czy umiesz sformułować wniosek?)
 15. spawn *
phrasal verb
 1. send forth
 1. bring into being  
 2. call into being
phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make a salad up from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
 2. set something up
 3. gin something up

Powiązane zwroty — "tworzenie"

czasownik
rzeczownik
twórca = maker +4 znaczenia
stworzenie = being +2 znaczenia
twór = formation +1 znaczenie
fala (tworzenie się nielegalnej hierarchii wśród żołnierzy, żołnierze o krótszym stażu są podporządkowani żołnierzom o dłuższym stażu i są przez nich poniżani) = wave
Flash (technologia tworzenie animacji komputerowych) = Flash
kilkusekundowy filmik (nazwa pochodzi od serwisu Vine, który umożliwiał tworzenie i udostępnianie takich krótkich filmów) = vine
derywacja (tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego) = derivation
tworzenie kliki = caballing +1 znaczenie
przymiotnik
twórczy = creative +2 znaczenia
phrasal verb
przysłówek

powered by  eTutor logo