BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"powszechnie uznany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechnie uznany" po polsku

"powszechnie uznany" — Słownik kolokacji angielskich

widely credited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie uznany
  1. credit czasownik + widely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The book is widely credited with helping launch the environmental movement.

powered by  eTutor logo