BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recognise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "recognise" po angielsku

recognise BrE
recognize AmE ****

czasownik
 1. rozpoznawać (kogoś, coś) [przechodni]
  She didn't recognize any of the names. (Ona nie rozpoznała żadnego z nazwisk.)
  Give it a few more years and you won't recognize it. (Daj temu jeszcze kilka lat i nie rozpoznasz tego.)
  I only hoped she would recognise me. (Miałem tylko nadzieję, że ona mnie rozpozna.)
 2. uznawać, rozpoznawać ważność czegoś (w świetle prawa) [przechodni]
  The court recognized our right to protest. (Sąd uznał nasze prawo do protestu.)
  To recognize our citizens' rights is our priority. (Uznanie praw naszych obywateli jest naszym priorytetem.)
  zobacz także: widely-recognised
 3. doceniać (czyjś wysiłek), uznawać (czyjeś osiągnięcia) [przechodni]
  I recognize your effort. (Doceniam twój wysiłek.)
  Don't worry, your achievements will be recognized. (Nie martw się, twoje osiągnięcia zostaną docenione.)
 4. udzielać głosu, oddawać głos (np. w dyskusji) [przechodni]
  The only time you can speak is when I recognize you. (Możesz mówić tylko wtedy, kiedy udzielę ci głosu.)
  Why are you speaking? I haven't recognized you. (Dlaczego się odzywasz? Nie udzieliłam ci głosu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo