"istniejący od dawna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istniejący od dawna" po polsku

istniejący od dawna

przymiotnik
 1. long-time , także: longtime **
  • długoletni, istniejący od dawna
   Mr. Smith is our long-time employee. (Pan Smith jest naszym długoletnim pracownikiem.)
 2. long-established
 3. old-established

"istniejący od dawna" — Słownik kolokacji angielskich

long established kolokacja
 1. establish czasownik + long przysłówek = istniejący od dawna, dawno istniejący
  Zwykła kolokacja

  The trail north of the Platte has been long established.