TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"establish" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "establish" po angielsku

establish ****

czasownik
 1. zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
  My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
  If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
  I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
  The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
  link synonim: found
 2. ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę [przechodni]
  He established his position in the company. (On ugruntował swoją pozycję w firmie.)
  My work has been established in the fashion world. (Moja praca w świecie mody została ugruntowana.)
  He established himself as a competent lawyer. (On wyrobił sobie renomę jako kompetentny prawnik.)
 3. ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [przechodni]
  The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
  I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
  link synonim: determine

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "establish"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
re-establish , reestablish = przywracać (np. porządek), ponownie wprowadzać (pokój), rekonstruować +3 znaczenia
kolokacje