GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"found" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "found" po angielsku

found **

czasownik
 1. zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [przechodni]
  The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
  My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
  link synonim: establish
 2. odlewać (np. narzędzia) termin techniczny [przechodni]
  My father founds hammers and keys. (Mój ojciec odlewa młotki i klucze.)
  link synonim: mould

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. spotykany, występujący
  We discovered new bacteria found in bread and fish. (Odkryliśmy nowe bakterie występujące w chlebie i rybach.)
  Left and Right are both found in a democratic system. (Lewica i prawica są obydwie spotykane w systemie demokratycznym.)
  Most trees found in Greece are olive trees. (Większość drzew występujących w Grecji to drzewa oliwne.)
  These birds are found in many countries. (Te ptaki występują w wielu krajach.)
 2. znaleziony
  Not so many seashells can be found on this beach. (Niewiele muszelek może być znalezionych na tej plaży.)
Enumerable#find: A magnifying finger for show something. find: Archaeologists found
czasownik
Formy nieregularne: found past tense, found past participle
 1. znajdować, odkrywać [przechodni]
  I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
  She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
 2. natrafiać, zastawać [przechodni]
  I found my school diary when I was cleaning my room. (Natrafiłam na swój szkolny dziennik gdy sprzątałam swój pokój.)
  I found them kissing on my bed. (Zastałem ich całujących się na moim łóżku.)
 3. spostrzegać, zauważać [przechodni]
  I found a stain on my shirt. (Zauważyłem plamę na mojej koszuli.)
  I found that my sister was nervous. (Zauważyłam, że moja siostra była zdenerwowana.)
 4. odkrywać, wynajdować [przechodni]
  I've found a new ice cream parlor. (Odkryłam nową lodziarnię.)
  You always find such cool coffee shops. (Ty zawsze wynajdujesz takie fajne kawiarnie.)
 5. uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [przechodni]
  I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
  I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
  He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
  I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
 6. uznawać (np. za winnego)
  He was found guilty of killing his wife. (On został uznany za winnego zabicia swojej żony.)
 7. twierdzić [przechodni]
  She finds I'm not worthy of her. (Ona twierdzi, że nie jestem jej wart.)
  Mark finds that love is the most important thing in the world. (Mark twierdzi, iż miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie.)
 8. znajdować, wygospodarować (np. czas, pieniądze) [przechodni]
  I managed to find time for my children. (Udało mi się wygospodarować czas dla moich dzieci.)
  I hope I will find time to help you. (Mam nadzieję, że znajdę czas, aby ci pomóc.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. znalezisko (np. archeologiczne) [policzalny]
  These archeological finds are thousands of years old. (Te znaleziska archeologiczne mają tysiące lat.)
  This find has a great educational value. (To znalezisko ma ogromną wartość edukacyjną.)
  Thanks to this find, we are able to estimate the age of this city. (Dzięki temu znalezisku jesteśmy w stanie określić wiek tego miasta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odnaleźć się, znaleźć swoje miejsce (np. w życiu) potocznie [przechodni]
  I feel that I'm lost. I need to find myself. (Czuję, że jestem zagubiony. Muszę się odnaleźć.)
  She finally found herself and she's happy. (Ona w końcu znalazła swoje miejsce i jest szczęśliwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "found"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
przysłówek
inne
phrasal verb
kolokacje