KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"występujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "występujący" po polsku

występujący

przymiotnik
 1. found **
  • spotykany, występujący
   We discovered new bacteria found in bread and fish. (Odkryliśmy nowe bakterie występujące w chlebie i rybach.)
   Left and Right are both found in a democratic system. (Lewica i prawica są obydwie spotykane w systemie demokratycznym.)
   Most trees found in Greece are olive trees. (Większość drzew występujących w Grecji to drzewa oliwne.)
   These birds are found in many countries. (Te ptaki występują w wielu krajach.)
 2. encountered
  • występujący, spotykany
 3. fusile
czasownik
 1. perform ****
  • występować (dla publiczności) [INTRANSITIVE]
   He composes and performs his own music. (On komponuje i wykonuje swoją własną muzykę.)
   She loves to perform on stage. (Ona uwielbia występować na scenie.)
   Sometimes he performs as a pianist. (On czasami występuje jako pianista.)
 2. occur ****
  • zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal [INTRANSITIVE]
   The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
   Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
   Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
   link synonim: happen
  • występować (w czymś, w jakimś rejonie) [INTRANSITIVE]
   This element occurs naturally in many types of rock. (Ten pierwiastek naturalnie występuje w wielu różnych rodzajach skały.)
 3. appear , *****
  • występować, pojawiać się (np. na scenie, w filmie) [INTRANSITIVE]
   I didn't know he appears in this movie. (Nie wiedziałem, że on występuje w tym filmie.)
   We've all been waiting for him to appear on the stage. (Wszyscy czekaliśmy, aż on pojawi się na scenie.)
 4. present *****
  • występować, prezentować (np. sztukę) [TRANSITIVE]
   I will present a project on this subject in front of the commission soon. (Niedługo zaprezentuję przed komisją projekt w tej sprawie.)
   Each of you must present your talent on the casting. (Każda z was musi zaprezentować swój talent na castingu.)
   She was surprised when he presented his new song. (Ona była zaskoczona, kiedy on wystąpił ze swoją nową piosenką.)
   I was going to present my painting at the museum tonight. (Miałem zaprezentować dziś mój obraz w muzeum.)
 5. assert itself
 6. be distributed
phrasal verb
 1. step forward *
 2. come out ****
idiom
 1. make an appearance
  • pokazywać się, pojawiać się, występować
   Do you think that this famous singer will make an appearance? (Myślisz, że wystąpi ta słynna piosenkarka?)
   I don't think she'll make an appearance - she's very busy. (Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - jest bardzo zajęta.)
 1. be instanced
czasownik
 1. advance ***

Powiązane zwroty — "występujący"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
article
phrasal verb
przysłówek

powered by  eTutor logo