"założenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "założenie" po polsku

założenie

rzeczownik
 1. assumption ***
  • przypuszczenie, założenie, supozycja [policzalny]
   when you accept something is true although you are not sure about it
   You hurt his feelings with your mistaken assumptions. (Zraniłeś jego uczucia swoimi mylnymi założeniami.)
   My assumption was that they wanted to come with us. (Moim założeniem było, że oni chcą iść z nami.)
   It was only a foolish assumption. (To było tylko niemądre przypuszczenie.)
 2. establishment **
 3. premise ** , premiss BrE
  • przesłanka, założenie [policzalny]
   The premise is that freedom of religion must apply to all religions. (Założeniem jest, że wolność wyznania musi mieć zastosowanie wobec wszystkich religii.)
 4. foundation ***
  • ufundowanie, założenie [niepoliczalny]
   The foundation of the city took place a few years ago. (Założenie tego miasta miało miejsce kilka lat temu.)
   The foundation of our company was a momentous occasion. (Założenie naszej firmy było wiekopomną chwilą.)
   We are closing in on a full foundation of our project. (Zbliżamy się do pełnego ufundowania naszego projektu.)
 5. presumption
  • przypuszczenie, założenie, mniemanie
   Parents buying toys this Christmas have a presumption of safety. (Rodzice, którzy kupują dzieciom zabawki na Boże Narodzenie, robią to z przekonaniem, że są one bezpieczne.)
 6. founding *
  • założenie, utworzenie
   Ever since the founding of our company, we focused on providing satisfaction to the customer. (Od momentu założenia naszej firmy skupialiśmy się na dostarczeniu klientowi satysfakcji.)
 7. plank *
  • założenie (np. programu), przesłanka
   I don't really understand the plank of this plan. (Nie do końca rozumiem założenie tego planu.)
 8. presupposition
 9. postulate   oficjalnie
 10. cofounding
 11. setting-up
 12. donnee
 13. interposition , interposal
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme dawne użycie
  • formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 3. found **
  • zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [przechodni]
   The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
   My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
   link synonim: establish
 4. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 5. imply **
 6. premise **
 7. suppose , *** , także: s'pose potocznie   oficjalnie [przechodni]
  Let's suppose you were there. (Załóżmy, że tam byłeś.)
 8. presume *
 9. thread **
 10. posit
 11. postulate
 12. presuppose
 13. ween
 14. assume , ****
 1. make an assumption
obrazek do "put something on" po polsku
phrasal verb
 1. get something on **
 2. put something on , także: put on something ***
 3. set something up
czasownik
 1. assume , ****
  • przyjąć, założyć (w matematyce)
   Assume that x is odd and is from a range of 2n to 10n. (Załóżmy, że x jest liczbą nieparzystą z przedziału od 2n do 10n.)
118 Crazy bets – 1000 Awesome Things
czasownik
 1. bet ***
  • zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   I bet you can't do it. (Założę się, że nie możesz tego zrobić.)
   I want to bet 10 dollars on that team. (Chcę postawić 10 dolarów na tamtą drużynę.)
   I bet ten pounds you won't eat that jar of peanut butter. (Założę się o dziesięć funtów, że nie zjesz tego słoika masła orzechowego.)
 2. wager
 3. impone
 4. make a wager , place a wager
 1. make a bet  

Powiązane zwroty — "założenie"

rzeczownik
przymiotnik
inne
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo