Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"uważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uważać" po polsku

uważać

obrazek do "think" po polsku obrazek do "believe" po polsku
czasownik
 1. think *****
  • myśleć, sądzić, uważać [przechodni]
   What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
   I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
   I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
   I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
   link synonimy: believe, reckon
 2. believe *****
 3. consider *****
  • uważać (coś za coś), traktować, uznawać [przechodni]
   He didn't really consider it stealing. (On nie uważał tego tak naprawdę za kradzież.)
   They consider themselves to be Americans. (Oni uważają się za Amerykanów.)
   Consider it done! (Potraktuj to jako zrobione!)
 4. watch , *****
  • uważać, być ostrożnym [przechodni]
   Watch the kerbs. (Uważaj na krawężniki.)
   Watch where you're going! (Uważaj jak chodzisz!)
   Watch your words, young man! (Uważaj na słowa, młodzieńcze!)
   Watch your step, Mark. (Uważaj jak idziesz, Mark.)
  • uważać, koncentrować uwagę [przechodni]
   He watches during math classes. (On uważa podczas zajęć z matematyki.)
   It's complicated so don't talk and watch. (To skomplikowane, więc nie rozmawiajcie i skoncentrujcie uwagę.)
   zobacz także: focus on something
 5. mind *****
  • uważać, zachować ostrożność (np. wchodząc na stopień)
   Mind the gap. (Uważaj na dziurę.)
   It's dark, walk carefully and mind other people. (Jest ciemno, idź ostrożnie i uważaj na innych ludzi.)
  • uważać, zważać (np. na to, co się zamierza powiedzieć), ważyć (słowa)
   Mind your words. (Waż słowa.)
 6. find *****
  • uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [przechodni]
   I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
   I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
   He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
   I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
 7. deem **
 8. heed *
  • uważać, baczyć
   Heed my words and do not open that door! (Bacz na to co mówię i nie otwieraj tych drzwi!)
 9. beware
  • uważać, strzec się, wystrzegać
   Beware of bad road conditions. (Uważaj na trudne warunki drogowe.)
   When you're in Egypt, beware of drinking tap water. (Gdy będziesz w Egipcie, wystrzegaj się picia wody z kranu.)
 10. be wary , be wary of
 11. esteem
 12. cast , ***
  • uważać, rozważać, snuć domysły przestarzale [nieprzechodni]
   We can cast all we want, but the only thing that matters are facts. (Możemy snuć domysły, ile chcemy, ale jedyną rzeczą, która się liczy są fakty.)
   She likes to cast but it won't help her. (Ona lubi snuć domysły, ale to jej nie pomoże.)
 13. perpend , także: perpent
 14. reck
 15. ween
phrasal verb
 1. look out **
 2. watch out *
  • uważać, być ostrożnym
   Watch out because something awful can happen. (Uważajcie, bo może stać się coś złego.)
   She said to watch out for people, not to trust anyone. (Ona powiedziała, żebym uważał na ludzi, żebym nikomu nie ufał.)
 3. mind out  
 1. pay attention **
  • uważać, uważnie słuchać
   Why don't you pay attention to what I say? (Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?)
   You have to pay attention at the lectures. (Musisz uważnie słuchać na wykładach.)
   Pay attention - this is important. (Uważaj - to jest istotne.)
 2. keep cave   British English slang
idiom
 1. keep one's eyes open potocznie , keep one's eyes peeled , keep one's eyes skinned
  • uważać, być czujnym
   Tell everyone to keep their eyes skinned for the health inspector. (Przekaż wszystkim, aby byli czujni, bo przybędzie inspektor sanitarny.)
wykrzyknik
 1. watch your step British English , mind your step British English
  • uważać (iść ostrożnie, aby kogoś nie nadepnąć), patrzeć pod nogi
   Watch your step, some steps are ready to cave in. (Uważaj, niektóre schodki są gotowe się zawalić.)
   Mind your step because the floor is wet. (Uważaj, bo podłoga jest mokra.)

Powiązane zwroty — "uważać"

rzeczownik
uwaga = attention , att. (skrót) , attn. (skrót) +12 znaczeń
czasownik
rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) = gather
czuć (uważać, sądzić) = feel
zauważać = notice +12 znaczeń
uważać za = account +1 znaczenie
przedkładać (uważać coś za ważniejsze od czegoś innego) = forfeit
phrasal verb
inne
być za czymś (uważać dane działanie za słuszne lub konieczne) = be all for something , be for something
przysłówek
uważnie = carefully +4 znaczenia
inne
przymiotnik
uważny = careful +5 znaczeń
idiom

"uważać" — Słownik kolokacji angielskich

pay attention kolokacja
 1. pay czasownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Bardzo silna kolokacja

  He did pay more attention to me, although not always.

  Podobne kolokacje:
 2. pay rzeczownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Luźna kolokacja

  All you need do to become enthralled is pay attention.

  Podobne kolokacje:
watch out kolokacja
 1. watch czasownik + out particle = uważać, być ostrożnym
  Bardzo silna kolokacja

  We watch out for each other and take care of the park.

  Podobne kolokacje:
look out kolokacja
 1. look czasownik + out particle = uważać, rozglądać się, być ostrożnym
  Bardzo silna kolokacja

  He just looks out from a photograph with big eyes and a serious face.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo