"ważyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ważyć" po polsku

ważyć

obrazek do "weigh" po polsku
czasownik
 1. weigh *** , weigh up
  • rozważać, porównywać, ważyć
   to consider
   She weighs the advantages and disadvantages of getting married. (Ona rozważa zalety i wady brania ślubu.)
   You should weigh up both options and choose the better one. (Powinieneś porównać obie opcje i wybrać tę bardziej korzystną.)
   I need some time to weigh your offer - I'll call you next week. (Potrzebuję trochę czasu, żeby rozważyć twoją propozycję - zadzwonię do ciebie w przyszłym tygodniu.)
 2. weigh ***
  • ważyć (mieć określoną wagę)
   It weighed 2 kg. (To ważyło 2 kg.)
   It only weighs 15 pounds. (To waży tylko 15 funtów.)
  • ważyć, zważyć (sprawdzić wagę czegoś) [przechodni]
   She weighed the fruit. (Ona zważyła owoc.)
   She weighs herself every day. (Ona codziennie się waży.)
 3. balance ****  
 4. mind *****
  • uważać, zważać (np. na to, co się zamierza powiedzieć), ważyć (słowa)
   Mind your words. (Waż słowa.)
 5. heft  
czasownik
 1. dare **
 2. librate
idiom
 1. be in the balance
 2. be on a knife edge

"ważyć" — Słownik kolokacji angielskich

weigh up kolokacja
 1. weigh czasownik + up particle = rozważać, porównywać, ważyć
  Bardzo silna kolokacja

  We have to weigh up the potential impact on residents.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo