"point out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "point out" po angielsku

point out ***

phrasal verb
 1. zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
  I would like to point out how important she is to us. (Chciałbym zaznaczyć, jak bardzo ona jest dla nas ważna.)
  He pointed out that she didn't show up to the meeting. (Zaznaczył, że ona nie pojawiła się na spotkaniu.)
 2. pokazywać, wykazywać, wskazywać
  to show
  I would like to point out a couple of areas that were particularly important to us. (Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które były dla nas szczególnie ważne.)
  I have to point out our recent problems. (Muszę pokazać kilka naszych ostatnich problemów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wskazywać na coś, zwrócić uwagę na coś
  He pointed this problem out at the last meeting. (On zwrócił uwagę na ten problem na ostatnim zebraniu.)
  The teacher pointed the important dates out. (Nauczyciel zwrócił uwagę na ważne daty.)
 2. wytykać coś (np. błędy)
  My mother always points her mistakes out. (Moja matka zawsze wytyka jej błędy.)
  Stop pointing my flaws out, it's making me sad. (Przestań wytykać moje wady, to sprawia, że jest mi smutno.)

Powiązane zwroty — "point out"

idiom
inne

"point out" — Słownik kolokacji angielskich

point out kolokacja
 1. point czasownik + out particle = zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
  Bardzo silna kolokacja

  And might I point out, he is playing with my company's money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo