Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zwracać uwagę na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać uwagę na" po polsku

zwracać uwagę na

czasownik
 1. note , *****
  • zauważać, zwracać uwagę na oficjalnie [przechodni]
   I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
   Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
   Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
   You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
   Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 2. bring awareness to
phrasal verb
 1. point out ***
  • zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
   I would like to point out how important she is to us. (Chciałbym zaznaczyć, jak bardzo ona jest dla nas ważna.)
   He pointed out that she didn't show up to the meeting. (Zaznaczył, że ona nie pojawiła się na spotkaniu.)
phrasal verb
 1. point to something ***
 1. call attention to something

"zwracać uwagę na" — Słownik kolokacji angielskich

point out kolokacja
 1. point czasownik + out particle = zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
  Bardzo silna kolokacja

  And might I point out, he is playing with my company's money.

  Podobne kolokacje:
mind on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać uwagę na
 1. mind czasownik + on przyimek
  Zwykła kolokacja

  It's amazing the ideas that can come to mind with a little thought and some extra effort on your part.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo