"nie na temat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie na temat" po polsku

nie na temat

przysłówek
 1. afield  
idiom
 1. out of point  
  Why did you say that? It was out of point. (Czemu to powiedziałaś? To było nie na temat.)
  His question was out of point so I ignored it. (Jego pytanie było nie na temat, więc je zignorowałem.)
 2. beside the question
przymiotnik
 1. off-topic , OT (skrót) slang
 1. off the point , także: beside the point

"nie na temat" — Słownik kolokacji angielskich

beside the point kolokacja
 1. beside przyimek + point rzeczownik = nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
  Zwykła kolokacja

  Whether we like them or not is beside the point.

  Podobne kolokacje:
off the point kolokacja
 1. off przyimek + point rzeczownik = nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
  Luźna kolokacja

  There were some islands off the point on which the hotel stood.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo