Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"zauważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zauważać" po polsku

zauważać

obrazek do "notice" po polsku finger for show something. obrazek do "spot" po polsku
czasownik
 1. notice ****
  • zauważać (istnienie czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm glad you noticed that. (Miło, że to zauważyłeś.)
   Paul still didn't seem to notice. (Paul ciągle nie zauważył.)
   We need to go back inside before they notice that we're gone. (Musimy wracać do środka, zanim oni zauważą, że nas nie ma.)
 2. note , *****
  • zauważać, zwracać uwagę na oficjalnie [przechodni]
   I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
   Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
   Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
   You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
   Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 3. find *****
  • spostrzegać, zauważać [przechodni]
   I found a stain on my shirt. (Zauważyłem plamę na mojej koszuli.)
   I found that my sister was nervous. (Zauważyłam, że moja siostra była zdenerwowana.)
 4. spot , ****
  • dostrzegać, zauważać (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia) [przechodni]
   A policeman spotted a man stealing a car. (Policjant zauważył mężczyznę kradnącego samochód.)
   The coach spotted my potential and I'm on the team. (Trener dostrzegł mój potencjał i jestem w drużynie.)
 5. tell *****
 6. observe ***
  • zauważać, zaobserwować (np. przeprowadziwszy badania) oficjalnie [przechodni]
   We observed small changes in his behaviour. (Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany w jego zachowaniu.)
   Luke has observed a steady decline of his weight. (Luke zaobserwował stały spadek wagi.)
  • zauważać, poczynić uwagę (na jakiś temat) oficjalnie [przechodni]
   He observed that she wasn't right. (On zauważył, że ona nie miała racji.)
   My mom wisely observed that I was not wearing a proper attire. (Moja mama mądrze zauważyła, że nie miałam na sobie odpowiedniego stroju.)
 7. detect **
  • dostrzegać, odkrywać, zauważać [przechodni]
   I detected her hesitance. (Zauważyłem jej wahanie.)
   The change was too small for him to detect. (Zmiana była dla niego zbyt mała, aby ją dostrzec.)
 8. figure , *****
 9. perceive ***
  • zauważać, uświadamiać sobie, spostrzegać oficjalnie [przechodni]
   I perceived I forgot to lock the door. (Uświadomiłem sobie, iż zapomniałem zamknąć drzwi.)
   I finally perceived what his last words meant. (W końcu uświadomiłem sobie, co oznaczały jego ostatnie słowa.)
 10. remark ***
 11. discover ****
  • zauważać, odkrywać (np. utalentowany zespół) [przechodni]
   We have been discovered by David Smith, our music producer. (Zostaliśmy zauważeni przez Davida Smitha, naszego producenta muzycznego.)
   He discovered me when I was singing in a small bar. (Zauważył mnie, kiedy śpiewałem w małym barze.)
   I discovered some interesting historical facts today. (Odkryłem dziś kilka ciekawych faktów historycznych.)
 12. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • zauważać, zwracać uwagę [przechodni]
   Did you acknowledge your teacher from high school? (Czy zauważyłeś swojego nauczyciela z liceum?)
   She pretended she didn't acknowledge me. (Ona udawała, że mnie nie zauważyła.)
 13. register ***   [przechodni/nieprzechodni]
 14. clock ***
  • dostrzegać, zauważać, obczaić  BrE potocznie
   Did you clock his new watch? (Zauważyłeś jego nowy zegarek?)
   You must clock the new doctor, he is cute. (Musisz obczaić tego nowego doktora, jest czarujący.)
 15. descry
phrasal verb
 1. point out ***
idiom
 1. catch one's eye
 1. pass a remark
  • zauważać (zwrócić uwagę na coś)
czasownik
 1. miss *****
  • nie zauważać, mijać [przechodni]
   This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
   You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)

Powiązane zwroty — "zauważać"

czasownik
phrasal verb
uważać = look out +1 znaczenie
inne
rzeczownik
uwaga = attention , att. (skrót) , attn. (skrót) +12 znaczeń
przysłówek
uważnie = carefully +5 znaczeń
przymiotnik
uważny = careful +6 znaczeń
zauważalny = visible +5 znaczeń
wykrzyknik
idiom

"zauważać" — Słownik kolokacji angielskich

point out kolokacja
 1. point czasownik + out particle = zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
  Bardzo silna kolokacja

  And might I point out, he is playing with my company's money.

  Podobne kolokacje:
catch one's eye kolokacja
 1. catch czasownik + eye rzeczownik = spostrzegać, zauważać
  Bardzo silna kolokacja

  They caught each other's eyes for a second and quickly looked away.

  Podobne kolokacje: