"pay attention" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay attention" po angielsku

pay attention **

 1. uważać, uważnie słuchać
  Why don't you pay attention to what I say? (Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?)
  You have to pay attention at the lectures. (Musisz uważnie słuchać na wykładach.)
  Pay attention - this is important. (Uważaj - to jest istotne.)
 2. zwracać uwagę
  I just want her to pay attention to me. (Chcę tylko, by zwracała na mnie uwagę.)
  You have to pay attention to every detail, big or small. (Musicie zwracać uwagę na każdy szczegół, duży czy mały.)

"pay attention" — Słownik kolokacji angielskich

pay attention kolokacja
 1. pay czasownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Bardzo silna kolokacja

  He did pay more attention to me, although not always.

 2. pay rzeczownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Luźna kolokacja

  All you need do to become enthralled is pay attention.

powered by  eTutor logo