BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"draw attention" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw attention" po angielsku

draw attention

 1. przyciągać uwagę
  He often draws attention to himself. (On często przyciąga uwagę do swojej osoby.)
  His comment drew my attention immediately. (Jego komentarz natychmiast przyciągnął moją uwagę.)
  It was Mark, who first drew my attention to this fact. (To Mark pierwszy przyciągnął moją uwagę do tego faktu.)

"draw attention" — Słownik kolokacji angielskich

draw attention kolokacja
 1. draw czasownik + attention rzeczownik = przyciągać uwagę
  Bardzo silna kolokacja

  He did not yet want to draw attention to himself.

 2. draw rzeczownik + attention rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The last thing he wanted to do was draw attention to himself a block and a half from the crime scene.

powered by  eTutor logo