"draw criticism" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw criticism" po angielsku

draw criticism

czasownik
  1. wywołać krytykę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"draw criticism" — Słownik kolokacji angielskich

draw criticism kolokacja
  1. draw czasownik + criticism rzeczownik = wywołać krytykę
    Bardzo silna kolokacja

    Those things for which the president has drawn recent criticism?