"criticism" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "criticism" po angielsku

criticism ***

rzeczownik
 1. krytyczna ocena, krytyka [policzalny lub niepoliczalny]
  The artist could not bear the harsh criticism, and committed suicide. (Artysta nie mógł znieść ostrej krytyki, i popełnił samobójstwo.)
  The recent film by Woody Allen met a favorable criticism. (Ostatni film Woody'ego Allena zebrał przychylną krytykę.)
 2. studium krytyczne (wyrażające opinię o dobrych i złych cechach np. pracy naukowej) [policzalny lub niepoliczalny]
  Each dissertation needs to be reviewed and put under thorough criticism. (Każda praca naukowa musi być zrecenzowana i poddana dokładnemu studium krytycznemu.)
 3. krytyka, analiza (np. literacka) [policzalny lub niepoliczalny]
  The modern criticism re-evaluates some of the works created in the communist times. (Współczesna analiza literacka ponownie ocenia niektóre prace stworzone w czasach komunizmu.)
  Writers say that people who work in the literary criticism are usually unfulfilled writers. (Pisarze twierdzą, że ludzie, którzy pracują w krytyce literackiej są zwykle niespełnionymi pisarzami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.