"ostra krytyka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostra krytyka" po polsku

ostra krytyka

rzeczownik
 1. broadside
 2. flak , także: flack
 3. stricture
 4. arraignment
 5. blast **
  • ostra krytyka, reprymenda
   His blast made me cry. (Jego ostra krytyka sprawiła, że się popłakałem.)
   I didn't expect such a blast, I didn't do anything. (Nie spodziewałem się takiej reprymendy, nic nie zrobiłem.)
 6. harsh criticism  
 7. fierce criticism  
 8. monstering potocznie
 9. pasting
przymiotnik
 1. full cry  

"ostra krytyka" — Słownik kolokacji angielskich

harsh criticism kolokacja
 1. harsh przymiotnik + criticism rzeczownik = ostra krytyka
  Bardzo silna kolokacja

  The work was harsh criticism towards politics of economic growth.

fierce criticism kolokacja
 1. fierce przymiotnik + criticism rzeczownik = ostra krytyka
  Silna kolokacja

  The move is also met with fierce criticism from other countries.

sharp criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostra krytyka
 1. sharp przymiotnik + criticism rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Both were met with sharp criticism in the Soviet press.

heavy criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostra krytyka
 1. heavy przymiotnik + criticism rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "And he did it in spite of heavy criticism from people who thought the money should be spent on other things."

strong criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostra krytyka
 1. strong przymiotnik + criticism rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The decision is likely to run into strong criticism among governments of the 27 member states.

powered by  eTutor logo