"face criticism" — Słownik kolokacji angielskich

face criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyka twarzy
  1. face czasownik + criticism rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each year they face criticism and have to answer questions about their failure to win it all more often.