"face challenges" — Słownik kolokacji angielskich

face challenges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyzwania twarzy
  1. face czasownik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even families who have the time and resources face a difficult challenge.

podobne do "face challenges" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "face challenges" po angielsku

inne