TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"create challenges" — Słownik kolokacji angielskich

create challenges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utwórz wyzwania
  1. create czasownik + challenge rzeczownik
    Silna kolokacja

    The growth of the Internet has created significant challenges for intellectual property law.