BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"create opportunities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz okazje
  1. create czasownik + opportunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Three recent significant changes have created a great opportunity to focus research on the health needs of the population.

powered by  eTutor logo