BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"create opportunities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz okazje
  1. create czasownik + opportunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Three recent significant changes have created a great opportunity to focus research on the health needs of the population.

podobne do "create opportunities" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "create opportunities" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo