BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"create problems" — Słownik kolokacji angielskich

create problems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz problemy
  1. create czasownik + problem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he found a way to create a problem for the defense.

powered by  eTutor logo