"problem" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "problem" po angielsku

problem ***** , prob. (skrót)

rzeczownik
 1. problem
  I think we've got a problem. (Myślę, że mamy problem.)
  There was only one problem. (Był tylko jeden problem.)
  It's the key to this problem. (To jest klucz do tego problemu.)
  zobacz także: dilemma, quandary, obstacle, difficulty
 2. zadanie
  We have to get down to this problem. (Musimy się zabrać za to zadanie.)
  Will you take care of this problem? (Zajmiesz się tym zadaniem?)
 3. zagadnienie [policzalny]
przymiotnik
 1. problemowy (np. sztuka)
czasownik
 1. mieć problem
  I have a problem. Could you help me, please? (Mam problem. Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa problem i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "problem"

inne
rzeczownik
przymiotnik
idiom

"problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "problem" po polsku

problem

rzeczownik
 1. problem ***** , prob. (skrót)  
  I think we've got a problem. (Myślę, że mamy problem.)
  There was only one problem. (Był tylko jeden problem.)
  It's the key to this problem. (To jest klucz do tego problemu.)
  zobacz także: dilemma, quandary, obstacle, difficulty
 2. difficulty ***
  • trudność, problem [niepoliczalny]
   I have difficulty with falling asleep. (Mam problemy z zaśnięciem.)
   After the accident, he had difficulty with walking. (Po wypadku miał trudność z chodzeniem.)
   link synonim: setback
   zobacz także: problem
 3. concern *****
  • problem, sprawa, kwestia [policzalny lub niepoliczalny]
   It's none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
   I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
   You have to deal with it on your own, it's not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 4. trouble ****
  • problem (z kimś, w jakiejś sytuacji) [policzalny lub niepoliczalny]
   I have trouble understanding fractions. (Mam problem ze zrozumieniem ułamków.)
   She causes a lot of trouble. (Ona powoduje dużo problemów.)
 5. trial ****
 6. cloud ***
  • problem, kłopot [policzalny]
   We don't have many clouds. (Nie mamy wielu kłopotów.)
   Have you got a cloud? (Masz jakiś problem?)
   Don't worry, I'll help you with your cloud. (Nie martw się, pomogę ci z twoim kłopotem.)
 7. issue *****  
  Can you manage this issue? (Poradzisz sobie z tym problemem?)
  We have to deal with this issue as soon as possible. (Musimy poradzić sobie z tym problemem tak szybko, jak to możliwe.)
 8. liability **
  • obciążenie, zawada, balast, problem, ciężar (np. o osobie, o rzeczy) [policzalny]
   He has become a serious liability to our business, and that cannot continue. (Stał się poważnym obciążeniem dla naszych interesów i nie możemy tego tolerować.)
   To znaczenie występuje najczęściej w pojedynczej postaci.
 9. setback *
 10. embarrassment *
 11. strait * , str. (skrót)
  • kłopot, strapienie, problem
   Our company is in financial straits. (Nasza firma ma kłopoty finansowe.)
   If you don't listen to me, you'll be in straits. (Jeśli mnie nie posłuchasz, będziesz miał kłopoty.)
 12. something wrong
  • trudność, problem
   There's something wrong with your thought process. (Istnieje jakiś problem w twoim procesie myślowym.)
 13. pitfall
  • problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
   Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 14. hurdle *
 15. wrinkle *
 16. the rub
 17. lookout
 18. deal *****
 19. facer
 20. prob
 21. bugbear
 22. fashery
idiom
 1. bump in the road  
 2. hair in the soup
  • problem (często mały i nieznaczący) dawne użycie
   There's just one little hair in the soup... (Jest tylko jeden mały problem...)
rzeczownik
 1. worry , ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Lack of money is now my biggest worry. (Brak pieniędzy jest teraz moim największym zmartwieniem.)
  This should not be your worry; I'll deal with that myself. (To nie powinno być twoim zmartwieniem; sam sobie z tym poradzę.)
idiom
 1. somebody's hard luck
czasownik
 1. have a problem  
  I have a problem. Could you help me, please? (Mam problem. Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?)
idiom
 1. be in a bit of bother  
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa problem i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "problem"

czasownik
stanowić (problem, wyzwanie), sprawiać (problem) = pose
rozwiązywać (problem) = address +4 znaczenia
napotykać (problem) = meet
lekceważyć (problem) = sidestep
omijać (problem) = fudge
umniejszać (problem) = relieve +1 znaczenie
przymiotnik
poważny (np. sytuacja, problem) = serious +1 znaczenie
trudny (problem) = thorny +1 znaczenie
palący (problem) = burning
problemowy = problem , prob. (skrót)
rozwiązywalny (problem) = soluble +1 znaczenie
inne
rzeczownik
phrasal verb
rozwiązać (np. problem) = figure out
idiom
przysłówek