"drobny problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drobny problem" po polsku

"drobny problem" — Słownik kolokacji angielskich

minor problem kolokacja
 1. minor przymiotnik + problem rzeczownik = drugorzędny problem, marginesowy problem, mały problem, drobny problem
  Bardzo silna kolokacja

  And industry officials said the systems held up, with only minor problems.

  Podobne kolokacje:
small problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobny problem
 1. small przymiotnik + problem rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  If not for those two small problems, the plan couldn't miss.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo