ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"small town" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "small town" po angielsku

"small town" — Słownik kolokacji angielskich

small town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała miejscowość
  1. small przymiotnik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Coming from a small town, the rest of the world looked very big.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo