Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"nearby town" — Słownik kolokacji angielskich

nearby town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobliskie miasto
  1. nearby przymiotnik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally he got up and asked me to drive him to the nearby town.