ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"little town" — Słownik kolokacji angielskich

little town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka miejscowość
  1. little przymiotnik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He walked on through the heart of the little town.

    Podobne kolokacje: