"nearby village" — Słownik kolokacji angielskich

nearby village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobliska wieś
  1. nearby przymiotnik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Students from here move to a nearby village to continue their higher studies.

powered by  eTutor logo