"remote village" — Słownik kolokacji angielskich

remote village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalona wieś
  1. remote przymiotnik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What caused his death in that remote Russian village a few days later?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo