"small village" — Słownik kolokacji angielskich

small village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): małe miasteczko
  1. small przymiotnik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was 23 years old, from a small village in the west of the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo